Biuletyn rekrutacyjny dla studentów - numer drugi

O projekcie

Wielostronicowy biuletyn w wersji elektronicznej.

Celem projektu było stworzenie magazynu informacyjnego skierowanego do młodych ludzi. Biuletyn miał być łącznikiem pomiędzy uczelnią, a obecnymi i przyszłymi studentami. W biuletynie jest opis uczelni, zasady rekrutacji na poszczególne kierunki oraz informacje i porady o tematyce studenckiej.

Byliśmy odpowiedzialni za projekt graficzny, skład publikacji oraz za przygotowanie projektu do wersji elektronicznej.

Szczegóły