Broszura promująca Senat Rzeczypospolitej Polskiej

O projekcie

16-stronicowa broszura informacyjna w formacie 17x17 cm.

Celem projektu było odświeżenie layoutu broszury informującej promującej Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

Byliśmy odpowiedzialni za projekt graficzny oraz za przygotowanie broszury na potrzeby druku.

Szczegóły