Biuletyn rekrutacyjny dla studentów – numer trzeci

O projekcie

Wielostronicowy biuletyn rekrutacyjny przeznaczony dla kandydatów na studia. Projekt wydany w wersji elektronicznej, jako multimedialne czasopismo. Numer trzeci.

Celem projektu było stworzenie magazynu informacyjnego skierowanego do młodych ludzi. Biuletyn miał być łącznikiem pomiędzy uczelnią, a obecnymi i przyszłymi studentami. W biuletynie jest opis uczelni, zasady rekrutacji na poszczególne kierunki oraz informacje i porady o tematyce studenckiej.

Byliśmy odpowiedzialni za projekt graficzny, skład publikacji oraz za przygotowanie projektu do multimedialnej wersji elektronicznej.

Klient

Mind Media Sp. z o.o.

Narzędzia

Adobe Photoshop, Adobe inDesign

Kategoria

Galeria projektu